مناقصه

واگذاری یک قطعه زمین تجاری در خیابان فردوسی (نوبت اول)

واگذاری یک قطعه زمین تجاری در خیابان فردوسی (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

ferdosizaminدریافت

ادامه مطلب

واگذاری 2 قطعه زمین مسکونی واقع در شهرک پردیس(طرح تفکیکی نیایش)نوبت سوم

واگذاری 2 قطعه زمین مسکونی واقع در شهرک پردیس(طرح تفکیکی نیایش)نوبت سوم 150 150 شهرداری شاهین شهر

niayesh3دریافت

ادامه مطلب

خرید لوله فولادی (نوبت اول)

خرید لوله فولادی (نوبت اول) 428 321 شهرداری شاهین شهر

lolehfoladiدریافت

ادامه مطلب

مناقصه عملیات اجرایی فاز دوم کانال هدایت روان آبهای سطحی غرب شاهین شهر(نوبت اول)

مناقصه عملیات اجرایی فاز دوم کانال هدایت روان آبهای سطحی غرب شاهین شهر(نوبت اول) 364 256 شهرداری شاهین شهر

kanalدریافت

ادامه مطلب

مناقصه خرید لوله چدنی(نوبت اول)

مناقصه خرید لوله چدنی(نوبت اول) 428 321 شهرداری شاهین شهر

lolehchodanدریافت

ادامه مطلب

عملیات اجرایی فاز دوم پارک بزرگ شهر (نوبت اول)

عملیات اجرایی فاز دوم پارک بزرگ شهر (نوبت اول) 548 411 شهرداری شاهین شهر

park1دریافت

ادامه مطلب

(نوبت دوم) عملیات اجرایی تعریض پل هسا

(نوبت دوم) عملیات اجرایی تعریض پل هسا 320 230 شهرداری شاهین شهر

(نوبت دوم) عملیات اجرایی تعریض پل هساDownload

ادامه مطلب

(نوبت دوم) عملیات اجرایی احداث ورزشگاه فاز ۵ گلدیس

(نوبت دوم) عملیات اجرایی احداث ورزشگاه فاز ۵ گلدیس 745 375 شهرداری شاهین شهر

(نوبت دوم) عملیات اجرایی احداث ورزشگاه فاز ۵ گلدیسDownload

ادامه مطلب

فروش زمین تجاری واقع در خیابان فردوسی(نوبت دوم)

فروش زمین تجاری واقع در خیابان فردوسی(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

فروش زمین تجاری واقع در خیابان فردوسی(نوبت دوم)Download

ادامه مطلب