مناقصه

آگهی مناقصه عمومی(نوبت اول)روکش آسفالت معابر با اولویت جنوب بلوار امام خمینی (ره)

آگهی مناقصه عمومی(نوبت اول)روکش آسفالت معابر با اولویت جنوب بلوار امام خمینی (ره) 450 362 شهرداری شاهین شهر

01-1دریافت

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی(نوبت اول) روکش آسفالت معابر سطح شهر با اولویت شمال بلوار امام خمینی (ره)

آگهی مناقصه عمومی(نوبت اول) روکش آسفالت معابر سطح شهر با اولویت شمال بلوار امام خمینی (ره) 450 362 شهرداری شاهین شهر

01دریافت

ادامه مطلب

آگهي مناقصه عمومی خرید دوریین نوبت اول

آگهي مناقصه عمومی خرید دوریین نوبت اول 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهي-مناقصه-عمومی-خرید-دوریین-نوبت-اولدریافت

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات قطعات الکترولیز

آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات قطعات الکترولیز 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-تجهیزات-قطعات-الکترولیزدریافت

ادامه مطلب

تجدیدآگهی مناقصه نوبت دوم خرید سم

تجدیدآگهی مناقصه نوبت دوم خرید سم 450 362 شهرداری شاهین شهر

تجدیدآگهی-مناقصه-نوبت-دوم-خرید-سمدریافت

ادامه مطلب

مناقصه 28 دستگاه خودرو استیجاری

مناقصه 28 دستگاه خودرو استیجاری 450 362 شهرداری شاهین شهر

مناقصه-28-دستگاه-خودرو-استیجاریدریافت

ادامه مطلب

تجدید مناقصه عمومی بهره برداری و جابجائی مسافرین خط گلدیس سال (نوبت چهارم ) 1400

تجدید مناقصه عمومی بهره برداری و جابجائی مسافرین خط گلدیس سال (نوبت چهارم ) 1400 450 362 شهرداری شاهین شهر

اسناد-تجدیدمناقصه-عمومی-بهره-برداری-و-جابجائی-مسافرین-خط-گلدیس-سال-نوبت-چهارم-1400دریافت

ادامه مطلب

مناقصه خودرو استیجاری نوبت اول

مناقصه خودرو استیجاری نوبت اول 450 362 شهرداری شاهین شهر

مناقصه-خودرو-استیجاری-نوبت-اولدریافت

ادامه مطلب

مناقصه عمومی نوبت اول عملیات تعریض یک محور خیابان عطار

مناقصه عمومی نوبت اول عملیات تعریض یک محور خیابان عطار 450 362 شهرداری شاهین شهر

عملیات-تعریض-یک-محور-خیابان-عطاردریافت

ادامه مطلب

آگهي مناقصه عمومی نوبت اول رنگ آمیزی جداول سطح شهر

آگهي مناقصه عمومی نوبت اول رنگ آمیزی جداول سطح شهر 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهي-مناقصه-عمومی-رنگ-آمیزی-جداول-سطح-شهردریافت

ادامه مطلب