مناقصه

تکمیل زیرسازی و آسفالت مسیر دوچرخه و زمین های ورزشی پارک حافظ شمالی(نوبت اول)

تکمیل زیرسازی و آسفالت مسیر دوچرخه و زمین های ورزشی پارک حافظ شمالی(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

آسفالتدریافت

ادامه مطلب

خرید کود دامی مرغوب(نوبت دوم)

خرید کود دامی مرغوب(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

کوددریافت

ادامه مطلب

خرید خاک ملکی مرغوب(نوبت دوم)

خرید خاک ملکی مرغوب(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

خاک-مرغوبدریافت

ادامه مطلب

زیرسازی و جدولگذاری معابر محله فدک(نوبت دوم)

زیرسازی و جدولگذاری معابر محله فدک(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

جدولگذاری-فدکدریافت

ادامه مطلب

خرید قطعات و لوازم یدکی جهت بازسازی اتوبوس های شهری(نوبت دوم)

خرید قطعات و لوازم یدکی جهت بازسازی اتوبوس های شهری(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

img-8دریافت

ادامه مطلب

عملیات بازسازی 8 دستگاه اتوبوس شهری(نوبت سوم)

عملیات بازسازی 8 دستگاه اتوبوس شهری(نوبت سوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

مناقصه-8-دستگاه_compressedدریافت

ادامه مطلب

خریداری کود (نوبت اول)

خریداری کود (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

کوددریافت

ادامه مطلب

خریداری خاک ملکی مرغوب (نوبت اول )

خریداری خاک ملکی مرغوب (نوبت اول ) 150 150 شهرداری شاهین شهر

خاکدریافت

ادامه مطلب

عملیات اجرایی توسعه و تکمیل سرویس بهداشتی واقع در پارک حافظ شمالی(نوبت اول)

عملیات اجرایی توسعه و تکمیل سرویس بهداشتی واقع در پارک حافظ شمالی(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

زیرسازی و جدول گذاری معابر محله فدک(نوبت اول)

زیرسازی و جدول گذاری معابر محله فدک(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

زیرسازی-محله-فدکدریافت

ادامه مطلب