مزایده

آگهی مزایده فروش 10 پلاک مسکونی سطح شهر (نوبت دوم)

آگهی مزایده فروش 10 پلاک مسکونی سطح شهر (نوبت دوم) 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی-مزایده-10-پلاک-سطح-شهر-نوبت-دومدریافت

ادامه مطلب

آگهی مزایده نوبت اول سه واحد پارکینگ طبقاتی

آگهی مزایده نوبت اول سه واحد پارکینگ طبقاتی 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی-مزایده-نوبت-اول-سه-واحد-پارکینگ-طبقاتیدریافت

ادامه مطلب

آگهی مزایده فروش 11 قطعه پلاک مسکونی سطح شهر

آگهی مزایده فروش 11 قطعه پلاک مسکونی سطح شهر 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی-مزایده-11-پلاک-سطح-شهردریافت

ادامه مطلب

تجدید آگهی مزایده 10 پلاک نیایش طالقانی پردیس نوبت دوم

تجدید آگهی مزایده 10 پلاک نیایش طالقانی پردیس نوبت دوم 450 362 شهرداری شاهین شهر

تجدید-آگهی-مزایده-10-پلاک-نیایش-طالقانی-پردیس-نوبت-دومدریافت

ادامه مطلب

تجدید آگهی مزایده نوبت سوم 2 واحد تجاری فردوسی

تجدید آگهی مزایده نوبت سوم 2 واحد تجاری فردوسی 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی-مزایده-نوبت-سوم-2-واحد-تجاری-فردوسیدریافت

ادامه مطلب

آگهی مزایده فروش 15 دستگاه موتور سیکلت

آگهی مزایده فروش 15 دستگاه موتور سیکلت 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی-مزایده-15-دستگاه-موتور-سیکلتدریافت

ادامه مطلب

آگهی مزایده فروش 10 قطعه زمین نیایش

آگهی مزایده فروش 10 قطعه زمین نیایش 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی-مزایده-فروش-10-قطعه-زمین-نیایشدریافت

ادامه مطلب

آگهی مزایده فروش 20 پلاک نیایش نوبت اول

آگهی مزایده فروش 20 پلاک نیایش نوبت اول 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی-مزایده-فروش-20-پلاک-نیایش-نوبت-اولدریافت

ادامه مطلب

آگهی مزایده نوبت اول واحد 4 طبقه همکف نگارستان

آگهی مزایده نوبت اول واحد 4 طبقه همکف نگارستان 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی-مزایده-نوبت-اول-واحد-4طبقه-همکف-نگارستاندریافت

ادامه مطلب

مزایده سیتی سنتر نور نوبت دوم

مزایده سیتی سنتر نور نوبت دوم 450 362 شهرداری شاهین شهر

مزایده-سیتی-سنتر-نور-نوبت-دوم-1دریافت

ادامه مطلب