مزایده

آگهی مزایده فروش 10قطعه زمین مسکونی طرح تفکیکی نیایش (نوبت اول)

آگهی مزایده فروش 10قطعه زمین مسکونی طرح تفکیکی نیایش (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

آگهی-مزایده-10-پلاک-نیایش-طالقانی-پردیس-نوبت-اولدریافت 2022-06-07-0007دریافت

ادامه مطلب

آگهی مزایده عمومی نوبت اول CNG پردیس (نوبت اول)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول CNG پردیس (نوبت اول) 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی-مزایده-CNG-نوبت-اولدریافت

ادامه مطلب

آگهی مزایده نه واحد خدماتی پارکینگ طبقاتی فردوسی (نوبت دوم)

آگهی مزایده نه واحد خدماتی پارکینگ طبقاتی فردوسی (نوبت دوم) 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی-مزایده-نوبت-دوم-نه-واحد-خدماتی-پارکینگ-طبقاتی-فردوسیدریافت

ادامه مطلب

آگهی مزایده نوبت اول کانکس دوچرخه سواری جاده سلامت

آگهی مزایده نوبت اول کانکس دوچرخه سواری جاده سلامت 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی-مزایده-نوبت-اول-کانکس-دوچرخه-سواری-جاده-سلامتدریافت

ادامه مطلب

مزایده گلفروشی بهشت معصومه

مزایده گلفروشی بهشت معصومه 450 362 شهرداری شاهین شهر

گلفروشیدریافت

ادامه مطلب

آگهی مزایده فروش اقلام اسقاطی

آگهی مزایده فروش اقلام اسقاطی 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی-مزایده-اقلام-اسقاطیدریافت

ادامه مطلب

آگهی مزایده نوبت اول 2 واحد آموزشی فرهنگسرای اشراق

آگهی مزایده نوبت اول 2 واحد آموزشی فرهنگسرای اشراق 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی-مزایده-نوبت-اول-2-واحد-آموزشی-اشراقدریافت

ادامه مطلب

آگهی مزایده واحد شماره 4 طبقه همکف نگارستان (نوبت سوم)

آگهی مزایده واحد شماره 4 طبقه همکف نگارستان (نوبت سوم) 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی-مزایده-نوبت-سوم-واحد-4-طبقه-همکف-تجاری-نگارستاندریافت

ادامه مطلب

آگهی مزایده اجاره 9 واحد خدماتی پارکینگ طبقاتی فردوسی (نوبت اول)

آگهی مزایده اجاره 9 واحد خدماتی پارکینگ طبقاتی فردوسی (نوبت اول) 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی-مزایده-نوبت-اول-نه-واحد-خدماتی-پارکینگ-طبقاتی-فردوسیدریافت

ادامه مطلب

آگهی مزایده فروش 4 پلاک مسکونی نیایش بلوار طالقانی نوبت سوم

آگهی مزایده فروش 4 پلاک مسکونی نیایش بلوار طالقانی نوبت سوم 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی-مزایده-4-پلاک-نیایش-طالقانی-پردیس-نوبت-سومدریافت

ادامه مطلب