مزایده

آگهی مزایده نوبت اول کانکس دوچرخه سواری جاده سلامت

آگهی مزایده نوبت اول کانکس دوچرخه سواری جاده سلامت 150 150 شهرداری شاهین شهر

آگهی-مزایده-نوبت-اول-کانکس-دوچرخه-سواری-جاده-سلامتدریافت

ادامه مطلب

مزایده گلفروشی بهشت معصومه

مزایده گلفروشی بهشت معصومه 150 150 شهرداری شاهین شهر

گلفروشیدریافت

ادامه مطلب

آگهی مزایده فروش اقلام اسقاطی

آگهی مزایده فروش اقلام اسقاطی 150 150 شهرداری شاهین شهر

آگهی-مزایده-اقلام-اسقاطیدریافت

ادامه مطلب

آگهی مزایده نوبت اول 2 واحد آموزشی فرهنگسرای اشراق

آگهی مزایده نوبت اول 2 واحد آموزشی فرهنگسرای اشراق 150 150 شهرداری شاهین شهر

آگهی-مزایده-نوبت-اول-2-واحد-آموزشی-اشراقدریافت

ادامه مطلب

آگهی مزایده واحد شماره 4 طبقه همکف نگارستان (نوبت سوم)

آگهی مزایده واحد شماره 4 طبقه همکف نگارستان (نوبت سوم) 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی-مزایده-نوبت-سوم-واحد-4-طبقه-همکف-تجاری-نگارستاندریافت

ادامه مطلب

آگهی مزایده اجاره 9 واحد خدماتی پارکینگ طبقاتی فردوسی (نوبت اول)

آگهی مزایده اجاره 9 واحد خدماتی پارکینگ طبقاتی فردوسی (نوبت اول) 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی-مزایده-نوبت-اول-نه-واحد-خدماتی-پارکینگ-طبقاتی-فردوسیدریافت

ادامه مطلب

آگهی مزایده فروش 4 پلاک مسکونی نیایش بلوار طالقانی نوبت سوم

آگهی مزایده فروش 4 پلاک مسکونی نیایش بلوار طالقانی نوبت سوم 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی-مزایده-4-پلاک-نیایش-طالقانی-پردیس-نوبت-سومدریافت

ادامه مطلب

آگهی مزایده فروش 10 پلاک مسکونی سطح شهر (نوبت دوم)

آگهی مزایده فروش 10 پلاک مسکونی سطح شهر (نوبت دوم) 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی-مزایده-10-پلاک-سطح-شهر-نوبت-دومدریافت

ادامه مطلب

آگهی مزایده نوبت اول سه واحد پارکینگ طبقاتی

آگهی مزایده نوبت اول سه واحد پارکینگ طبقاتی 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی-مزایده-نوبت-اول-سه-واحد-پارکینگ-طبقاتیدریافت

ادامه مطلب

آگهی مزایده فروش 11 قطعه پلاک مسکونی سطح شهر

آگهی مزایده فروش 11 قطعه پلاک مسکونی سطح شهر 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی-مزایده-11-پلاک-سطح-شهردریافت

ادامه مطلب