مزایده

فروش ضایعات،اموال و وسایل اسقاطی و فرسوده (نوبت دوم]

فروش ضایعات،اموال و وسایل اسقاطی و فرسوده (نوبت دوم] 150 150 شهرداری شاهین شهر

ضایعاتدریافت

ادامه مطلب

روغن سوخته اتوبوسهای شهری(نوبت دوم)

روغن سوخته اتوبوسهای شهری(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

روغن-1دریافت

ادامه مطلب

واگذاری محل بازار میوه و تره بار واقع در خیابان طالقانی(نوبت دوم)

واگذاری محل بازار میوه و تره بار واقع در خیابان طالقانی(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

بازار-میوهدریافت

ادامه مطلب

واگذاری تعداد 10 قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی (نوبت چهارم)

واگذاری تعداد 10 قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی (نوبت چهارم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

ده-زمیندریافت

ادامه مطلب

رهن و اجاره تعدای واحد تجاری،اداری مجتمع تجاری نور(نوبت اول)

رهن و اجاره تعدای واحد تجاری،اداری مجتمع تجاری نور(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

نوردریافت

ادامه مطلب

واگذاری 3 واحد تجاری و 7 واحد خدماتی پارکینگ طبقاتی فردوسی(نوبت سوم)

واگذاری 3 واحد تجاری و 7 واحد خدماتی پارکینگ طبقاتی فردوسی(نوبت سوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

parkingدریافت

ادامه مطلب

واگذاری یک واحد خدماتی واقع در ساختمان نگارستان(نوبت دوم)

واگذاری یک واحد خدماتی واقع در ساختمان نگارستان(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

دریافت

ادامه مطلب

فروش 10 قطعه زمین مسکونی واقع در سطح شاهین شهر(نوبت سوم)

فروش 10 قطعه زمین مسکونی واقع در سطح شاهین شهر(نوبت سوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

10-ghete-zaminدریافت

ادامه مطلب

اجاره ساختمان گل فروشی واقع در آرامستان بهشت معصومه(س) (نوبت اول)

اجاره ساختمان گل فروشی واقع در آرامستان بهشت معصومه(س) (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

بهشت-معصومهدریافت

ادامه مطلب

واگذاری 10 قطعه زمین مسکونی (نوبت سوم)

واگذاری 10 قطعه زمین مسکونی (نوبت سوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

10-قطعه-زمین-طالقانیدریافت

ادامه مطلب