سرمایه گذاری

انتخاب سرمایه گذار -مجتمع تجاری،اداری فاز دوم میدان امام حسین(ع)(نوبت دوم)

انتخاب سرمایه گذار -مجتمع تجاری،اداری فاز دوم میدان امام حسین(ع)(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

imgدریافت

ادامه مطلب

فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار (نوبت اول)

فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار (نوبت اول) 450 362 شهرداری شاهین شهر

انتخاب-سرمایه-گذاردریافت

ادامه مطلب