دغدغه های شهرداری و مدیریت شهری از زبان دکتر سعید ابریشمی راد شهردار شاهین شهر

دغدغه های شهرداری و مدیریت شهری از زبان دکتر سعید ابریشمی راد شهردار شاهین شهر 2560 1920 شهرداری شاهین شهر


در جلسه شورای اداری شهرستان شاهین شهرومیمه که با حضور وزیر آموزش و پرورش به عنوان نماینده هیأت دولت و دیگر مسؤولان استانی و شهری در فرمانداری شهرستان برگزار شد، شهردار شاهین شهر به بیان دغدغه های شهرداری و مدیریت شهری پرداخت.
سعید ابریشمی راد شهردار شاهین شهر در این جلسه ضمن عرض خیر مقدم، دغدغه هایی همچون ضرورت توجه به برنامه های کاهش آلودگی زیست محیطی به دلیل استقرار صنایع آلاینده و اختصاص سهم عادلانه و منصفانه از عوارض مربوطه به منظور بهبود شرایط و اجرای برنامه های فضای سبز،تأمین منابع پایدار آب ناشی از پساب خانگی،توسعه سیستم حمل و نقل ریلی و اتصال متروی شاهین شهر به اصفهان را مطرح و رفع آنها را گامی در راستای ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و مبانی توسعه پایدار عنوان نمود.
وی در ادامه به روز نبودن قانون شهرداری ها و عدم تناسب ساختار و قوانین با شرایط و انتظارات امروز شهروندان از یک سو و عدم تناسب درآمدها و هزینه ها در اداره امور شهر در دو بخش نگهداشت و توسعه ازسوی دیگر را از جمله دغدغه ها در شهرداری قلمداد و به بیان دیگر مباحث و مشکلات تخصصی در حوزه شهری و شهرداری پرداخت.
ابریشمی راد با بیان این که بهترین شیوه برنامه ریزی و اداره شهرها نظام مدیریت مشارکتی با حضور مؤثر و فعال شهروندان در اداره امور شهر است تصریح نمود: توجه ویژه به ارتقاء جایگاه و توسعه اختیارات و گسترش اعتماد به نهاد مردمی شوراهای اسلامی شهر و همچنین تأکید بر انتخاب شهرداران از سوی مردم می تواند در پیاده سازی سیاست استقرار حکومت محلی بسیاری از مشکلات پیش رو را مرتفع و به عنوان بخشی از حاکمیت،متضمن اجرای سیاست های دولت در تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جموری اسلامی ایران باشد.
شهردار شاهین شهر در خاتمه از نماینده هیأت دولت خواست مشکلات و دغدغه های شهرداری را برای حصول نتیجه در جلسه هیأت دولت مطرح نمایند.