جان تازه در کالبد معابر شاهین شهر

جان تازه در کالبد معابر شاهین شهر 2560 1920 شهرداری شاهین شهر

عملیات اجرایی 232 هزار متر مربع روکش آسفالت در معابر شاهین شهر

هادی ابراهیمیان مسؤول راه، باند و ترافیک معاونت فنی و عمرانی شهرداری شاهین شهر در مصاحبه با مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری گفت: عملیات اجرایی 232 هزار متر مربع روکش آسفالت در سطح شاهین شهر آغاز گردیده که تاکنون این حجم از کار در ادوار شهرداری بی نظیر بوده است.

وی در ادامه افزود: نهضت جدید آسفالت حسب دستور جناب ابریشمی راد شهردار شاهین شهر صورت گرفته که ان شاء الله به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

ابراهیمیان در بخشی از مصاحبه خود اظهار داشت: معابری که در لیست روکش آسفالت قرار دارند پس از برگزاری جلسات با معتمدین هر ناحیه و بازدیدهای میدانی کارشناسان شهرداری شناسایی و الویت بندی شده اند.