پاکسازی دو هزار متر مربع از دیواره های شهری

پاکسازی دو هزار متر مربع از دیواره های شهری 1200 800 شهرداری شاهین شهر

مهدی بوسعیدی مسؤول واحد زیباسازی شهرداری شاهین شهر در مصاحبه با مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری گفت: زیباسازی از مهم ترین مؤلفه ها در حفظ هویت و زیبایی سیمای شهری و تقویت روحیه شهروندان است که این واحد برای حفظ منظر شهر اقدام به رنگ آمیزی و پاکسازی دیوارنویس های در سطح شهر به مساحت بیش از دوهزار متر مربع نموده است.