عملیات اجرایی پیرایش و هرس پرچین ها

عملیات اجرایی پیرایش و هرس پرچین ها 800 1200 شهرداری شاهین شهر

علی عرب رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری شاهین شهر در مصاحبه با مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری گفت: هرس پرچین ها به عنوان یکی از عناصر اساسی در فضای سبز همواره مدنظر کارشناسان سازمان بوده است.

وی در ادامه هرس پرچین ها را 103 هزار متر طول عنوان نمود و گفت: یکی از راه های ایجاد نشاط و شادابی در شهروندان افزایش جلوه های بصری همانند هرس پرچین هاست که به اشکال مختلف صورت می گیرد.