زیبا سازی فضای سبز بیمارستان گلدیس توسط شهرداری شاهین شهر

زیبا سازی فضای سبز بیمارستان گلدیس توسط شهرداری شاهین شهر 1200 800 شهرداری شاهین شهر

علی عرب رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری شاهین شهر در مصاحبه با مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری گفت: این سازمان در یک امر خداپسندانه اقدام به طراحی و زیباسازی فضای سبز بیمارستان گلدیس نموده است.

وی در ادامه افزود: این اقدام با هدف افزایش و حفظ روحیه بیماران و همراهان عزیز و کادر تلاشگر درمانی در مساحتی بالغ بر پانصد متر مربع صورت گرفته است.