آگهی مزایده فروش 4 پلاک مسکونی نیایش بلوار طالقانی نوبت سوم

آگهی مزایده فروش 4 پلاک مسکونی نیایش بلوار طالقانی نوبت سوم 450 362 شهرداری شاهین شهر