تجهیز اتوبوسهای ناوگان حمل و نقل شاهین شهر به کولر

تجهیز اتوبوسهای ناوگان حمل و نقل شاهین شهر به کولر 1200 800 شهرداری شاهین شهر

تمام اتوبوس های فاقد کولر سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر مجهز به کولر می شوند.

سعید اکرم خانی رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر در مصاحبه با مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری گفت: با توجه به خواسته اعضای شورای اسلامی و تأکید آقای ابریشمی راد شهردار شاهین شهر مبنی بر کولر دار کردن اتوبوس های فاقد کولر، این مهم با اعتباری بالغ بر 25 میلیارد ریال در دستور کار سازمان قرار گرفته و در حال حاضر اتوبوس ها در بازه زمانی مشخص مجهز به کولر می شوند.

وی در ادامه با بیان اینکه نیمی از اتوبوس های جدید فاقد کولر است تصریح نمود: ان شاء الله تابستان امسال اتوبوس فاقد کولر در شاهین شهر تردد نخواهد نمود.