در راستای ایجاد ” شهر هوشمند” در شاهین شهر صورت گرفت

در راستای ایجاد ” شهر هوشمند” در شاهین شهر صورت گرفت 2560 1707 شهرداری شاهین شهر

نشست تخصصی شهرهوشمند با حضور شهردار،برخی از اعضای شورای اسلامی شاهین شهر،جمعی از مدیران شهرداری و کارشناسان حوزه شهرالکترونیک برگزار گردید.

سعید ابریشمی راد شهردار شاهین شهر در این نشست گفت: خوشبختانه زیرساختهای شهرهوشمند در شاهین شهر وجود دارد که ان شاء الله با فراهم شدن شرایط، شهر در افق چندساله می تواند به یک شهر الکترونیک تبدیل گردد.

وی در ادامه اظهارداشت: برای ایجاد شهرهوشمندباید ابتدا کلیه خدمات در شهرداری الکترونیک شود.

شهردار شاهین شهر تصریح نمود: برنامه هوشمندسازی باید در مسیر درست قرار گرفته و همه دستگاههای اجرایی همکاری لازم را داشته باشند تا به یک نتیجه ایده آل برسیم.

گفتنی است کارشناسان حوزه شهر الکترونیک در این نشست به بیان شرایط و زیرساختهای شهر هوشمند پرداختند.