ظهور کتیبه های آسمانی در شاهین شهر

ظهور کتیبه های آسمانی در شاهین شهر 1200 800 شهرداری شاهین شهر

آثار برگزیده خوشنویسان شاهین شهر در شهر نصب شد.

در نخستین دوره رویداد شهری “کتیبه های آسمانی” که همزمان در شب میلاد با سعادت امام حسن مجتبی(ع) با همت شهرداری شاهین شهر برگزار شد، خوشنویسان مطرح شاهین شهری فرازهایی از دعای جوشن کبیر را تحریر نمودند.

شایان ذکر است آثار ذکر شده هم اکنون در شهر نصب شده که حال و هوای خاص معنوی ایجاد نموده است.

در ذیل آثار منتخب خوشنویسان قابل مشاهده است.