سال 1401 نقطه عطف تغییرات بنیادی در ساختار و عملکرد شهرداری شاهین شهر است

سال 1401 نقطه عطف تغییرات بنیادی در ساختار و عملکرد شهرداری شاهین شهر است 2560 1920 شهرداری شاهین شهر

سعید ابریشمی راد شهردارشاهین شهردرآخرین جلسه شورای معاونان و مدیران شهرداری ضمن تبریک اعیاد شعبانیه به شعارمدیریت مشارکتی اشاره نمود و گفت: به حمدالله با همکاری همکاران عزیز، نواحی مذکور با سرعت در محله های سطح شهر راه اندازی گردید.

وی در ادامه با بیان اینکه نواحی شش گانه شهرداری شاهین شهرخط مقدم اقدامات در حوزه های خدمات شهری، فنی و عمرانی و فعالیت های اجتماعی هستند افزود: خوشبختانه دراین مدت کوتاه دست آورد نواحی بسیار امیدبخش بوده است.

ابریشمی راد همچنین به رسالت شهرداری شاهین شهراشاره نمود و گفت: در این راستا صرفا” نباید از خدمات مجموعه شهرداری تبلیغ نماییم بلکه باید پیام های مبتنی بر رسالتمان را به گوش شهروندان عزیز برسانیم.

وی در بخشی از سخنان خود به بیان مباحث درون سازمانی از قبیل مرکز ارتباطات و امور بین الملل، سامانه پاسخگویی 137 ، مدیریت سیستمی، آموزش و دفتر طرح و برنامه  پرداخت.

ابریشمی راد با بیان اینکه سال 1401 نقطه عطف تغییرات بنیادی در ساختار و عملکرد شهرداری شاهین شهراست از همه همکاران خواست درراستای خدمت رسانی هرچه بهتر ومطلوب تر به شهروندان ارجمند تلاش و کوشش جهادی نمایند.

وی در خاتمه از زحمات همه همکاران در شهرداری شاهین شهرتشکر کرد و پیشاپیش سال جدید را به آنان تبریک گفت.