راه اندازی نواحی خدمات شهری در شاهین شهر

راه اندازی نواحی خدمات شهری در شاهین شهر 2560 1707 شهرداری شاهین شهر

سعید ابریشمی راد شهردار شاهین شهر در مصاحبه با واحد خبر شهرداری گفت: در راستای طرح مدیریت مشارکتی، شاهین شهر به نواحی خدمات شهری تقسیم گردید تا با حضور مؤثر و فعال شهروندان و شهرداری، شهر به نحو مطلوب تر مدیریت و اداره گردد.

وی در ادامه با بیان اینکه شاهین شهر به شش ناحیه تقسیم شده است گفت: در هریک از نواحی کارشناسان خدمات شهری، فضای سبز و عمران با همکاری اعضای مشورتی محلات که از معتمدین شهر هستند به امور شهر و شهروندان عزیز رسیدگی و به شهردار منعکس می نمایند.

ابریشمی راد تصریح نمود: با راه اندازی نواحی مذکور ان شاء الله شهرداری و شهروندان ارجمند بیش از پیش به همدیگر نزدیک تر گردیده و تمام مراحل برنامه ریزی اعم از نیاز سنجی، امکان سنجی، اولویت بندی و تخصیص منابع در تمام نواحی با حضور فعال شهروندان شکل خواهد گرفت.

شهردار شاهین شهر هدف از راه اندازی نواحی شش گانه را تأمین نیازهای واقعی شهروندان با همیاری خود آنان و توزیع نسبی و عادلانه خدمات در تمام محله ها عنوان نمود و گفت: ان شاء الله در سال آینده با حمایت های شورای اسلامی شاهین شهر برنامه و بودجه مشخصی برای محله ها و نواحی تصویب خواهد شد تا فعالیت های شهرداری متناسب با نیاز و ضرورت شهر صورت گیرد.