تجدید آگهی مزایده نوبت سوم 2 واحد تجاری فردوسی

تجدید آگهی مزایده نوبت سوم 2 واحد تجاری فردوسی 450 362 شهرداری شاهین شهر