آگهی مزایده فروش 15 دستگاه موتور سیکلت

آگهی مزایده فروش 15 دستگاه موتور سیکلت 450 362 شهرداری شاهین شهر