شاهین شهر بهترین ساختار شهری در شهرهای کشور را داراست

شاهین شهر بهترین ساختار شهری در شهرهای کشور را داراست 2560 1810 شهرداری شاهین شهر

سعید ابریشمی راد شهردار شاهین شهر در جلسه معارفه سرپرست ناحیه یک حوزه شهرسازی و معماری شهرداری گفت: خوشبختانه شاهین شهر به لحاظ شیوه شهرسازی، بهترین ساختار شهری در شهرهای کشور را داراست و در این راستا یک امانت سنگین برعهده ماست که آنچه به خوبی و زیبایی به ما سپرده شده را با وضعیت بهتر به نسل های بعد تحویل دهیم.

وی در ادامه افزود: مراقبت و نگهداری از شهر و ترسیم خطوط درست توسعه در شهر مسؤولیت سنگینی است که بر عهده کارکنان حوزه شهرسازی و معماری شهرداری می باشد بنابراین باید با دانش کافی در این حوزه فعالیت نمایند.

ابریشمی راد با بیان اینکه بیشترین مواجه شهروندان با شهرداری در حوزه شهرسازی است گفت: شایسته است کارکنان این حوزه با وحدت رویه ، رعایت قانون ، پرهیز از تبعیض ، تسهیل امور و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ارجمند تلاش نمایند.

شهردار شاهین شهر در بخشی از سخنان خود به واژه احترام اشاره نمود و گفت: مفهوم اصلی احترام به ارباب رجوع از سوی کارکنان شهرداری باید تسریع، دقت و سهولت در انجام خدمات به آنان باشد.

وی در خاتمه از زحمات و تلاشهای مدیران سابق ناحیه یک تشکر نمود.

گفتنی است در این جلسه با حکم آقای ابریشمی راد شهردار شاهین شهر ” مهدی کمائی” به عنوان سرپرست جدید ناحیه یک حوزه شهرسازی و معماری شهرداری منصوب شد.