آگهی مزایده نوبت اول واحد های 2 و 3 فرهنگسرای دانش و خلاقیت

آگهی مزایده نوبت اول واحد های 2 و 3 فرهنگسرای دانش و خلاقیت 450 362 شهرداری شاهین شهر