اجاره زمین به مساحت 75 متر مربع جهت استقرار کانکس دقتر حجاری در بهشت معصومه(س) (نوبت دوم)

اجاره زمین به مساحت 75 متر مربع جهت استقرار کانکس دقتر حجاری در بهشت معصومه(س) (نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر