هفتاد میلیارد ریال اعتبار برای تداوم نهضت آسفالت معابر شاهین شهر

هفتاد میلیارد ریال اعتبار برای تداوم نهضت آسفالت معابر شاهین شهر 750 500 شهرداری شاهین شهر

سید رسول موسویان معاون فنی و عمرانی شهرداری شاهین شهر در مصاحبه با واحد خبر شهرداری گفت: امسال حدود هفتاد میلیارد ریال اعتبار برای تداوم نهضت آسفالت معابر در سطح شهر اختصاص داده شده که تاکنون پنجاه و چهار میلیارد ریال آن هزینه لکه گیری، ترمیم ترانشه، زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر گردیده است.

وی در ادامه افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود پنجاه و پنج هزار متر مربع عملیات آسفالت ریزی در معابر سطح شهر صورت گرفته است. 

موسویان همچنین خاطر نشان کرد: سال گذشته نیز هفتاد و پنج میلیارد ریال اعتبار برای لکه گیری، ترمیم ترانشه، زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر سطح شاهین شهر هزینه گردید.

معاون فنی و عمرانی شهرداری شاهین شهر در پایان گفت: آسفالت مناسب معابر و خیابان های شهر یکی از خواسته های شهروندان ارجمند از شهرداری است که تأثیر زیادی بر منظر و سهولت تردد دارد و ما نیز در این راستا سعی و کوشش خود را برای رفع مشکلات مصروف می داریم.