تهدید فضای سبز شهری با کاهش نابهنگام دبی پساب تحویلی به شهرداری شاهین شهر

تهدید فضای سبز شهری با کاهش نابهنگام دبی پساب تحویلی به شهرداری شاهین شهر 1280 1280 شهرداری شاهین شهر

سرپرست شهرداری شاهین شهر ،رییس و اعضای شورای اسلامی شهر  در همان ساعات اولیه پس اقدام نابهنگام شرکت آب منطقه ای اصفهان مبنی بر کاهش دبی پساب تحویلی به شهرداری شاهین شهر ضمن بازدید از ایستگاه پمپاژ سامانه تقسیم پساب شهر از طریق مسوولان مربوطه درصدد حل مشکل بوجود آمده شدند.

مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری شاهین شهر  ضمن اشاره به مشکلات  بحران کم آبی و تنش های وارده به فضای سبز ناشی از کمبود منابع آبی در سال جاری، به کاهش دبی پساب تحویلی به شهرداری شاهین شهر اشاره کرد و افزود : ▫️شرکت آب منطقه ای اصفهان مورخ ۲۴ مرداد ماه سال جاری  بدون هیچگونه اطلاع رسانی قبلی، دبی پساب تحویلی به شهرداری شاهین شهر را به ۱/۳ میزان خریداری شده (حدود ۵۰ لیتر در ثانیه) کاهش داده است.

علی عرب در ادامه تصریح کرد : با توجه به اوج نیاز آبی فضای سبز در فصل تابستان، استمرار وضع موجود باعث وارد آمدن خسارات جبران ناپذیری به فضای سبز خواهد شد

در همین راستا احمدرضا پری تبار سرپرست شهرداری شاهین شهر به اتفاق رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر  از ایستگاه پمپاژ سامانه تقسیم پساب بازدید و بصورت جدی هماهنگی ها و پیگیری های  متعددی برای رفع مشکل تحویل پساب به شهرداری شاهین شهر را انجام نمودند.