اجاره باجه فروش اغذیه خیابان طالقانی ضلع جنوب جایگاه سوخت پردیس (نوبت اول)

اجاره باجه فروش اغذیه خیابان طالقانی ضلع جنوب جایگاه سوخت پردیس (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر