آغاز عملیات بازسازی 10 دستگاه اتوبوس فرسوده سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر

آغاز عملیات بازسازی 10 دستگاه اتوبوس فرسوده سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر 1536 1152 شهرداری شاهین شهر

سعید اکرم خانی رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر در مصاحبه با واحد خبر شهرداری گفت: با اقدامات صورت گرفته و کارشناسی های متعدد، عملیات بازسازی 10 دستگاه اتوبوس فرسوده سازمان آغاز شد.

وی در ادامه به اعتبار 30 میلیارد ریالی بازسازی اتوبوس های مذکور اشاره نمود و افزود: اعتبارات اتوبوس ها از محل کمک های بلاعوض دولتی و بودجه شهرداری شاهین شهر تأمین گردیده است.

اکرم خانی در بخشی از مصاحبه خود به بازسازی 30 دستگاه اتوبوس فرسوده دیگر در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در حال حاضر این پروژه در مرحله مناقصه می باشد که با اعتبار 100 میلیارد ریالی از محل وام صندوق کارآفرینی و اعتبارات شهرداری آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر از فعالیت 120 دستگاه اتوبوس درون و برون شهری خبر داد و اظهار داشت: کارکنان و رانندگان خدوم سازمان همواره در تلاشند تا خدماتی شایسته به شهروندان فهیم شهر ارائه نمایند.

گفتنی است در سال گذشته 13 دستگاه اتوبوس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر بازسازی و به چرخه حمل و نقل بازگشت.