عملیات اصلاحی نگهداری درختان در محدوده جنگلکاری حاشیه شرقی اتوبان آزادگان

عملیات اصلاحی نگهداری درختان در محدوده جنگلکاری حاشیه شرقی اتوبان آزادگان 1536 1152 شهرداری شاهین شهر

علی عرب رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر در مصاحبه با واحد خبر شهرداری از انجام عملیات اصلاحی نگهداری درختان در حاشیه شرقی اتوبان آزادگان (محدوده گلدیس)در مساحتی بالغ بر 235689 متر مربع با اعتباری بالغ بر سیزده میلیارد ریال خبر داد.

وی در ادامه افزود: شرایط محدود کننده بستر کاشت و عدم تأمین نیاز آبی درختان همزمان با رشد درختان در این محدوده، موجب ضعف درختان و زمینه ساز فعالیت انواع بیماریها و آفات شده بود که در این راستا اصلاح شبکه آبرسانی در دستور کار سازمان قرار گرفت و خط انتقال لوله در محدوده جنگلکاری شرق اتوبان آزادگان صرفا” جهت آبرسانی به درختان این محدوده اختصاص پیدا نمود.

عرب خاطر نشان نمود: همچنین برای مدیریت بستر و به منظور افزایش راندمان تغذیه گیاهی و بهبود شرایط نفوذ آب در خاک همزمان با توسعه سطح آبخورهای درختان، بالغ بر سه هزار چالکود برای درختان محل مذکور ایجاد گردید.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر تصریح نمود: اصلاح شبکه آبیاری جنگلی شرق اتوبان آزادگان علاوه بر بهبود شرایط نگهداری درختان مذکور باعث تقویت فشار آب در محدوده گلدیس و هشت بهشت نیز شده است.