فروش ضایعات،اموال و وسایل اسقاطی و فرسوده (نوبت دوم]

فروش ضایعات،اموال و وسایل اسقاطی و فرسوده (نوبت دوم] 150 150 شهرداری شاهین شهر