واگذاری محل بازار میوه و تره بار واقع در خیابان طالقانی(نوبت دوم)

واگذاری محل بازار میوه و تره بار واقع در خیابان طالقانی(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر