چشم اندازی بر خدمات صادقانه حوزه شهرسازی و معماری شهرداری شاهین شهر

چشم اندازی بر خدمات صادقانه حوزه شهرسازی و معماری شهرداری شاهین شهر 2560 1707 شهرداری شاهین شهر

افشین وزیری معاون حوزه شهرسازی و معماری شهرداری شاهین شهر در مصاحبه با واحد خبر شهرداری گفت: رویکرد جدید مدیریت شهری در حوزه شهرسازی و معماری ارائه خدمات بی واسطه در 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته است که در این راستا سامانه هوشمند شهروند سپاری به عنوان نخستین سامانه راه اندازی و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

وی در ادامه افزود: خوشبختانه راه اندازی سامانه شهروند سپاری معاونت شهرسازی و معماری خدمتی موفقیت آمیز در راستای تکریم و رفاه حال شهروندان ارجمند بوده تا جاییکه در سال گذشته تعداد 6168 پرونده از این سامانه به سرانجام رسیده است.

وزیری همچنین تعداد مراجعات حضوری به حوزه شهرسازی را در سال گذشته بیش از شش هزار پرونده عنوان نمود.

معاون حوزه شهرسازی و معماری شهرداری شاهین شهر به راه اندازی سامانه شهرنما اشاره نمود و گفت: سامانه شهرنما مدل بومی شده سیستم های نگاشت سیار  mapping)  (mobileدر ایران است که وظیفه شناسایی و دسته بندی عوارض شهری را بطور خودکار بر عهده دارد که در این شهرداری راه اندازی گردیده است.

وی امکان بازدید مجازی با محدوده دید ۳۶۰ درجه از شهر در ۲۴ ساعت شبانه روز و ۷ روز هفته برای تمامی شهروندان بدون هیچگونه محدودیتی را از جمله قابلیتهای این سامانه برشمرد.

وزیری نصب پلاکهای هوشمند را از دیگر اقدامات این حوزه برشمرد و اظهار داشت: این طرح نصب پلاک های شهرداری دارای QR code در محل درب منازل آغاز و در گام های بعدی مشخصات پلاک مورد نظر به نقشه های GIS شهرداری متصل می گردد.

معاون حوزه شهرسازی و معماری شهرداری شاهین شهر راه اندازی سامانه های مذکور در وضعیت شیوع کرونا را موقعیت بسیار مناسب برای عدم مراجعه شهروندان عزیز برای حفظ سلامتی آنان عنوان و از همیاری و مساعدت شهردار و همکاران تشکر نمود.