تأکید مجدد شهردار شاهین شهر بر پویش “درخانه بمانیم”

تأکید مجدد شهردار شاهین شهر بر پویش “درخانه بمانیم” 302 256 شهرداری شاهین شهر

احمدرضا پری تبار شهردار شاهین شهر در مصاحبه با واحد خبر شهرداری ضمن اشاره به اینکه متأسفانه موج چهارم  ویروس کرونا شروع شده از شهروندان ارجمند خواست در راستای پیشگیری و کنترل ویروس کرونا همچنان در خانه مانده و حتی الامکان در موارد اضطرار تردد نمایند.

وی در ادامه با بیان این مطلب که عادی انگاری برخی از شهروندان به انتشار ویروس کرونا کمک می نماید گفت: ضروری است شهروندان عزیز کماکان به توصیه های مهم پزشکی و ایمنی عمل نمایند.

شهردار شاهین تصریح نمود: نابودی این ویروس خطرناک صرفا”با همیاری و همکاری یکدیگر امکان پذیر است بنابراین برای حفظ جان خود و عزیزانمان ضمن عمل به توصیه ها،خانه خود را امن ترین مکان ممکن بدانیم.

پری تبار از آمادگی بیش از پیش ستاد مدیریت کرونای شهرداری شاهین شهر خبر داد و گفت: نیروهای مخلص و فداکار این ستاد در راستای حفظ نجات جان شهروندان ارجمند از هیچ کوششی فروگذار نخواهند بود.