اجاره پارکینگ کامیون ها واقع در شاهین شهر جنب کارخانه گلبافت(نوبت اول)

اجاره پارکینگ کامیون ها واقع در شاهین شهر جنب کارخانه گلبافت(نوبت اول) 450 362 شهرداری شاهین شهر