شستشوی اشجار شاهین شهر با هدف جلوگیری از بیماری ها

شستشوی اشجار شاهین شهر با هدف جلوگیری از بیماری ها 1536 1152 شهرداری شاهین شهر

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از انجام عملیات شستشوی درختان  سطح شهر با هدف حذف فلس های خشک  درختان سوزنی برگ ، جلوگیری از بیماریهای فیزیولوژیکی و کنترل آفات و بیماریهای درختان سطح شهر خبر داد .

وی در ادامه افزود: انجام عملیات شست‏ و شوی درختان سطح شهر راهکار مناسبی برای کاهش آلودگی هوا بوده و به لحاظ شرایط فیزیولوژیکی تأثیر به‎ سزایی در شادابی درختان و زیباسازی فضای سبز سطح شهر دارد که این مهم یک نوبت در ماه انجام و در مناطق آلوده تر با اولویت شستشو می گردد.

عرب خاطر نشان نمود: درختان یکی از مهمترین تصفیه کنندگان هوا محسوب شده و از عوامل مهم کاهش ذرات گرد و غبار به شمار می روند تا حدی که می توان آنها را ریه های تنفسی شهر نامید.