آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات قطعات الکترولیز 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات قطعات الکترولیز

آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-تجهیزات-قطعات-الکترولیزدریافت

تجدید آگهی مزایده 10 پلاک نیایش طالقانی پردیس نوبت دوم 450 362 شهرداری شاهین شهر

تجدید آگهی مزایده 10 پلاک نیایش طالقانی پردیس نوبت دوم

تجدید-آگهی-مزایده-10-پلاک-نیایش-طالقانی-پردیس-نوبت-دومدریافت

تجدید آگهی مزایده نوبت سوم 2 واحد تجاری فردوسی 450 362 شهرداری شاهین شهر

تجدید آگهی مزایده نوبت سوم 2 واحد تجاری فردوسی

آگهی-مزایده-نوبت-سوم-2-واحد-تجاری-فردوسیدریافت

تجدیدآگهی مناقصه نوبت دوم خرید سم 450 362 شهرداری شاهین شهر

تجدیدآگهی مناقصه نوبت دوم خرید سم

تجدیدآگهی-مناقصه-نوبت-دوم-خرید-سمدریافت

آگهی مزایده فروش 15 دستگاه موتور سیکلت 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی مزایده فروش 15 دستگاه موتور سیکلت

آگهی-مزایده-15-دستگاه-موتور-سیکلتدریافت

مناقصه 28 دستگاه خودرو استیجاری 450 362 شهرداری شاهین شهر

مناقصه 28 دستگاه خودرو استیجاری

مناقصه-28-دستگاه-خودرو-استیجاریدریافت

آگهی مزایده فروش 10 قطعه زمین نیایش 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی مزایده فروش 10 قطعه زمین نیایش

آگهی-مزایده-فروش-10-قطعه-زمین-نیایشدریافت

آگهی مزایده فروش 20 پلاک نیایش نوبت اول 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی مزایده فروش 20 پلاک نیایش نوبت اول

آگهی-مزایده-فروش-20-پلاک-نیایش-نوبت-اولدریافت

آگهی مزایده نوبت اول واحد 4 طبقه همکف نگارستان 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی مزایده نوبت اول واحد 4 طبقه همکف نگارستان

آگهی-مزایده-نوبت-اول-واحد-4طبقه-همکف-نگارستاندریافت

مزایده تالار و بام سبز سیتی سنتر نور نوبت دوم 450 362 شهرداری شاهین شهر

مزایده تالار و بام سبز سیتی سنتر نور نوبت دوم

مزایده-تالار-و-بام-سبز-سیتی-سنتر-نور-نوبت-دومدریافت

آگهی مزایده نوبت دوم 3 واحد تجاری های پارکینگ فردوسی 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی مزایده نوبت دوم 3 واحد تجاری های پارکینگ فردوسی

آگهی-مزایده-نوبت-دوم-3-واحد-تجاری-های-پارکینگ-فردوسی-1دریافت