واگذاری محل بازار میوه و تره بار واقع در خیابان طالقانی(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

واگذاری محل بازار میوه و تره بار واقع در خیابان طالقانی(نوبت دوم)

بازار-میوهدریافت

واگذاری تعداد 10 قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی (نوبت چهارم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

واگذاری تعداد 10 قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی (نوبت چهارم)

ده-زمیندریافت

رهن و اجاره تعدای واحد تجاری،اداری مجتمع تجاری نور(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

رهن و اجاره تعدای واحد تجاری،اداری مجتمع تجاری نور(نوبت اول)

نوردریافت

نظافت،رفت و روب و جمع آوری پسماند عادی شهرداری شاهین شهر(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

نظافت،رفت و روب و جمع آوری پسماند عادی شهرداری شاهین شهر(نوبت اول)

pasmand1دریافت

واگذاری 3 واحد تجاری و 7 واحد خدماتی پارکینگ طبقاتی فردوسی(نوبت سوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

واگذاری 3 واحد تجاری و 7 واحد خدماتی پارکینگ طبقاتی فردوسی(نوبت سوم)

parkingدریافت

واگذاری یک واحد خدماتی واقع در ساختمان نگارستان(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

واگذاری یک واحد خدماتی واقع در ساختمان نگارستان(نوبت دوم)

دریافت

فروش 10 قطعه زمین مسکونی واقع در سطح شاهین شهر(نوبت سوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

فروش 10 قطعه زمین مسکونی واقع در سطح شاهین شهر(نوبت سوم)

10-ghete-zaminدریافت

اجاره ساختمان گل فروشی واقع در آرامستان بهشت معصومه(س) (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

اجاره ساختمان گل فروشی واقع در آرامستان بهشت معصومه(س) (نوبت اول)

بهشت-معصومهدریافت

واگذاری 10 قطعه زمین مسکونی (نوبت سوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

واگذاری 10 قطعه زمین مسکونی (نوبت سوم)

10-قطعه-زمین-طالقانیدریافت

عملیات اجرایی روکش آسفالت سطح شهر(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

عملیات اجرایی روکش آسفالت سطح شهر(نوبت دوم)

روکشدریافت

واگذاری محل بازار میوه و تره بار خیابان طالقانی(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

واگذاری محل بازار میوه و تره بار خیابان طالقانی(نوبت اول)

بازار-میوهدریافت

واگذاری یک واحد خدماتی در ساختمان نگارستان شهرداری(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

واگذاری یک واحد خدماتی در ساختمان نگارستان شهرداری(نوبت اول)

نگارستاندریافت