فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار (نوبت اول)

انتخاب-سرمایه-گذاردریافت

غرفه پیش ساخته فروش فلافل(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

غرفه پیش ساخته فروش فلافل(نوبت دوم)

فلافل-فروشیادریافت

واگذاری تعداد 16 قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی -ورودی شهرک پردیس (نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

واگذاری تعداد 16 قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی -ورودی شهرک پردیس (نوبت دوم)

16-زمیندریافت

فروش 18 قطعه زمین مسکونی (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

فروش 18 قطعه زمین مسکونی (نوبت اول)

18-قطعه-زمیندریافت

محوطه سازی حاشیه پارک مینو و جاده سلامت(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

محوطه سازی حاشیه پارک مینو و جاده سلامت(نوبت دوم)

حاشیه-پارک-مینودریافت

واگذاری 3 قطعه زمین مسکونی واقع در ضلع جنوب خانه کارگر(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

واگذاری 3 قطعه زمین مسکونی واقع در ضلع جنوب خانه کارگر(نوبت اول)

زمیندریافت

انتخاب سرمایه گذار(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

انتخاب سرمایه گذار(نوبت اول)

33333دریافت

اجاره پارکینگ کامیون ها واقع در شاهین شهر جنب کارخانه گلبافت(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

اجاره پارکینگ کامیون ها واقع در شاهین شهر جنب کارخانه گلبافت(نوبت اول)

پارکینگ-کامیونادریافت

احداث پارک محله ای با اولویت نسیم 5 (نوبت چهارم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

احداث پارک محله ای با اولویت نسیم 5 (نوبت چهارم)

img-8دریافت

واگذاری 3 واحد تجاری و 13 واحد خدماتی واقع در خیابان فردوسی(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

واگذاری 3 واحد تجاری و 13 واحد خدماتی واقع در خیابان فردوسی(نوبت اول)

image0045دریافت

خودرو سواری جهت سرویس دهی امور جاری شهرداری (نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

خودرو سواری جهت سرویس دهی امور جاری شهرداری (نوبت دوم)

1-3دریافت