آگهی مزایده عمومی فروش 19 پلاک سطح شهر نوبت دوم 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی مزایده عمومی فروش 19 پلاک سطح شهر نوبت دوم

آگهی-مزایده-19-پلاک-سطح-شهر-نوبت-دومدریافت

آگهی مزایده عمومی فروش 6 پلاک مسکونی نیایش طالقانی پردیس نوبت دوم 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی مزایده عمومی فروش 6 پلاک مسکونی نیایش طالقانی پردیس نوبت دوم

آگهی-مزایده-6-پلاک-نیایش-طالقانی-پردیس-نوبت-دومدریافت

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم واحد تجاری شماره 3 طبقه همکف نگارستان 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم واحد تجاری شماره 3 طبقه همکف نگارستان

آگهی-مزایده-نوبت-دوم-واحد-3-طبقه-همکف-تجاری-نگارستاندریافت

مناقصه عمومی نوبت اول عملیات تعریض یک محور خیابان عطار 450 362 شهرداری شاهین شهر

مناقصه عمومی نوبت اول عملیات تعریض یک محور خیابان عطار

عملیات-تعریض-یک-محور-خیابان-عطاردریافت

آگهي مناقصه عمومی نوبت اول رنگ آمیزی جداول سطح شهر 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهي مناقصه عمومی نوبت اول رنگ آمیزی جداول سطح شهر

آگهي-مناقصه-عمومی-رنگ-آمیزی-جداول-سطح-شهردریافت

آگهی مزایده عمومی نوبت اول واحد شماره 2 طبقه همکف نگارستان 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی مزایده عمومی نوبت اول واحد شماره 2 طبقه همکف نگارستان

آگهی-مزایده-عمومی-نوبت-اول-واحد-شماره-2-طبقه-همکف-نگارستاندریافت

آگهی مزایده نوبت اول واحد های 2 و 3 فرهنگسرای دانش و خلاقیت 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی مزایده نوبت اول واحد های 2 و 3 فرهنگسرای دانش و خلاقیت

آگهی-مزایده-نوبت-اول-واحد-های-2-و-3-دانش-و-خلاقیتدریافت

آگهی مزایده نوبت اول ترامپولین و پارک بادی انقلاب 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی مزایده نوبت اول ترامپولین و پارک بادی انقلاب

آگهی-مزایده-نوبت-اول-ترامپولین-و-پارک-بادی-انقلابدریافت

آگهی مزایده نوبت اول ترامپولین و پارک بادی حافظ شمالی 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی مزایده نوبت اول ترامپولین و پارک بادی حافظ شمالی

آگهی-مزایده-نوبت-اول-پاترامپولین-و-پارک-بادی-حافظ-شمالی-1دریافت

مزایده عمومی نوبت اول تالارها و بام سبز سیتی سنتر نور 450 362 شهرداری شاهین شهر

مزایده عمومی نوبت اول تالارها و بام سبز سیتی سنتر نور

مزایده-عمومی-نوبت-اول-تالارها-و-بام-سبز-سیتی-سنتر-نوردریافت

مزایده نوبت اول 26 واحد تجاری و 3واحد اداری و یک واحد انبار سیتی سنتر نور 450 362 شهرداری شاهین شهر

مزایده نوبت اول 26 واحد تجاری و 3واحد اداری و یک واحد انبار سیتی سنتر نور

مزایده-نوبت-اول-26-واحد-تجاری-و-3واحد-اداری-و-یک-واحد-انبار-سیتی-سنتر-نوردریافت