واگذاری یک واحد خدماتی واقع در ساختمان نگارستان(نوبت سوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

واگذاری یک واحد خدماتی واقع در ساختمان نگارستان(نوبت سوم)

واگذاری-واحد-خدماتی-نگارستان-نوبت-سومدریافت

اجاره 26 واحد تجاری،4 واحد اداری،یک واحد انبار و بام سبز با کاربری رستوران مجتمع نور (نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

اجاره 26 واحد تجاری،4 واحد اداری،یک واحد انبار و بام سبز با کاربری رستوران مجتمع نور (نوبت دوم)

بام-سبز-سی-تی-سنتر-نوبت-دومدریافت

عملیات بازسازی 8 دستگاه اتوبوس شهری(نوبت سوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

عملیات بازسازی 8 دستگاه اتوبوس شهری(نوبت سوم)

مناقصه-8-دستگاه_compressedدریافت

خریداری کود (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

خریداری کود (نوبت اول)

کوددریافت

خریداری خاک ملکی مرغوب (نوبت اول ) 150 150 شهرداری شاهین شهر

خریداری خاک ملکی مرغوب (نوبت اول )

خاکدریافت

عملیات اجرایی توسعه و تکمیل سرویس بهداشتی واقع در پارک حافظ شمالی(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

عملیات اجرایی توسعه و تکمیل سرویس بهداشتی واقع در پارک حافظ شمالی(نوبت اول)

زیرسازی و جدول گذاری معابر محله فدک(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

زیرسازی و جدول گذاری معابر محله فدک(نوبت اول)

زیرسازی-محله-فدکدریافت

عملیات اجرایی روکش آسفالت معابر سطح شهر(نوبت سوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

عملیات اجرایی روکش آسفالت معابر سطح شهر(نوبت سوم)

روکش-اسفالتدریافت

عملیات نگهداری فضای سبز ناحیه جنوب(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

عملیات نگهداری فضای سبز ناحیه جنوب(نوبت دوم)

پارکهادریافت

خرید سموم مورد نیاز (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

خرید سموم مورد نیاز (نوبت اول)

سمدریافت

فروش ضایعات،اموال و وسایل اسقاطی و فرسوده (نوبت دوم] 150 150 شهرداری شاهین شهر

فروش ضایعات،اموال و وسایل اسقاطی و فرسوده (نوبت دوم]

ضایعاتدریافت

روغن سوخته اتوبوسهای شهری(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

روغن سوخته اتوبوسهای شهری(نوبت دوم)

روغن-1دریافت