مناقصه خرید لوله چدنی(نوبت اول) 428 321 شهرداری شاهین شهر

مناقصه خرید لوله چدنی(نوبت اول)

lolehchodanدریافت

واگذاری ۳ واحد تجاری و ۱۶ واحد خدماتی سه شرقی فردوسی (پارکینگ طبقاتی) 1117 709 شهرداری شاهین شهر

واگذاری ۳ واحد تجاری و ۱۶ واحد خدماتی سه شرقی فردوسی (پارکینگ طبقاتی)

parkingدریافت

پروژه احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی برای برقراری ارتباط شبکه فیبر نوری (نوبت اول) 358 232 شهرداری شاهین شهر

پروژه احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی برای برقراری ارتباط شبکه فیبر نوری (نوبت اول)

fiberدریافت

اجاره بیلبورد دو نمایه ی گردان بلوار علامه مجلسی (نوبت اول) 1600 800 شهرداری شاهین شهر

اجاره بیلبورد دو نمایه ی گردان بلوار علامه مجلسی (نوبت اول)

اجاره بیلبورد دو نمایه ی گردان بلوار علامه مجلسی (نوبت اول)Download

(نوبت دوم) عملیات اجرایی تعریض پل هسا 320 230 شهرداری شاهین شهر

(نوبت دوم) عملیات اجرایی تعریض پل هسا

(نوبت دوم) عملیات اجرایی تعریض پل هساDownload

(نوبت دوم) عملیات اجرایی احداث ورزشگاه فاز ۵ گلدیس 745 375 شهرداری شاهین شهر

(نوبت دوم) عملیات اجرایی احداث ورزشگاه فاز ۵ گلدیس

(نوبت دوم) عملیات اجرایی احداث ورزشگاه فاز ۵ گلدیسDownload

فروش ۵ قطعه زمین مسکونی ورودی شهرک پردیس – طرح تفکیکی نیایش(نوبت دوم) 709 520 شهرداری شاهین شهر

فروش ۵ قطعه زمین مسکونی ورودی شهرک پردیس – طرح تفکیکی نیایش(نوبت دوم)

فروش ۵ قطعه زمین مسکونی ورودی شهرک پردیس – طرح تفکیکی نیایش(نوبت دوم)Download

فروش زمین تجاری واقع در خیابان فردوسی(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

فروش زمین تجاری واقع در خیابان فردوسی(نوبت دوم)

فروش زمین تجاری واقع در خیابان فردوسی(نوبت دوم)Download

عملیات اجرایی پارک حاشیه ای کنار مسیل با اولویت بلوار امام علی (ع) نوبت دوم 150 150 شهرداری شاهین شهر

عملیات اجرایی پارک حاشیه ای کنار مسیل با اولویت بلوار امام علی (ع) نوبت دوم

عملیات اجرایی پارک حاشیه ای کنار مسیل با اولویت بلوار امام علی (ع) نوبت دومDownload