واگذاری یک واحد خدماتی واقع در ساختمان نگارستان(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

واگذاری یک واحد خدماتی واقع در ساختمان نگارستان(نوبت دوم)

دریافت

فروش 10 قطعه زمین مسکونی واقع در سطح شاهین شهر(نوبت سوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

فروش 10 قطعه زمین مسکونی واقع در سطح شاهین شهر(نوبت سوم)

10-ghete-zaminدریافت

اجاره ساختمان گل فروشی واقع در آرامستان بهشت معصومه(س) (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

اجاره ساختمان گل فروشی واقع در آرامستان بهشت معصومه(س) (نوبت اول)

بهشت-معصومهدریافت

واگذاری 10 قطعه زمین مسکونی (نوبت سوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

واگذاری 10 قطعه زمین مسکونی (نوبت سوم)

10-قطعه-زمین-طالقانیدریافت

عملیات اجرایی روکش آسفالت سطح شهر(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

عملیات اجرایی روکش آسفالت سطح شهر(نوبت دوم)

روکشدریافت

واگذاری محل بازار میوه و تره بار خیابان طالقانی(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

واگذاری محل بازار میوه و تره بار خیابان طالقانی(نوبت اول)

بازار-میوهدریافت

واگذاری یک واحد خدماتی در ساختمان نگارستان شهرداری(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

واگذاری یک واحد خدماتی در ساختمان نگارستان شهرداری(نوبت اول)

نگارستاندریافت

احداث پارک محله ای با اولویت نسیم 5 (نوبت پنجم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

احداث پارک محله ای با اولویت نسیم 5 (نوبت پنجم)

پارک-نسیم-پنجدریافت

فروش 3 قطعه زمین مسکونی واقع در خانه کارگر(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

فروش 3 قطعه زمین مسکونی واقع در خانه کارگر(نوبت دوم)

زمین-3-در-خانه-کارگردریافت

واگذاری 3 واحد تجاری و 10 واحد خدماتی پارکینگ شهرداری(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

واگذاری 3 واحد تجاری و 10 واحد خدماتی پارکینگ شهرداری(نوبت دوم)

parking2دریافت

اجاره محل سالن شماره 1آرامستان بهشت معصومه (س) (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

اجاره محل سالن شماره 1آرامستان بهشت معصومه (س) (نوبت اول)

ارامستاندریافت

بازسازی 8 دستگاه اتوبوس شهری 150 150 شهرداری شاهین شهر

بازسازی 8 دستگاه اتوبوس شهری

اتوبوسدریافت