واگذاری یک قطعه زمین تجاری در خیابان فردوسی (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

واگذاری یک قطعه زمین تجاری در خیابان فردوسی (نوبت اول)

ferdosizaminدریافت

واگذاری 2 قطعه زمین مسکونی واقع در شهرک پردیس(طرح تفکیکی نیایش)نوبت سوم 150 150 شهرداری شاهین شهر

واگذاری 2 قطعه زمین مسکونی واقع در شهرک پردیس(طرح تفکیکی نیایش)نوبت سوم

niayesh3دریافت

مزایده عمومی جمع آوری پسماند خشک (مواد قابل بازیافت )(نوبت اول ) 512 341 شهرداری شاهین شهر

مزایده عمومی جمع آوری پسماند خشک (مواد قابل بازیافت )(نوبت اول )

pasmandدریافت

فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذارپروژه احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی برای برقراری ارتباط شبکه فیبر نوری(نوبت دوم) 358 232 شهرداری شاهین شهر

فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذارپروژه احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی برای برقراری ارتباط شبکه فیبر نوری(نوبت دوم)

fiber2دریافت

خرید لوله فولادی (نوبت اول) 428 321 شهرداری شاهین شهر

خرید لوله فولادی (نوبت اول)

lolehfoladiدریافت

مناقصه عملیات اجرایی فاز دوم کانال هدایت روان آبهای سطحی غرب شاهین شهر(نوبت اول) 364 256 شهرداری شاهین شهر

مناقصه عملیات اجرایی فاز دوم کانال هدایت روان آبهای سطحی غرب شاهین شهر(نوبت اول)

kanalدریافت

مناقصه خرید لوله چدنی(نوبت اول) 428 321 شهرداری شاهین شهر

مناقصه خرید لوله چدنی(نوبت اول)

lolehchodanدریافت

واگذاری ۳ واحد تجاری و ۱۶ واحد خدماتی سه شرقی فردوسی (پارکینگ طبقاتی) 1117 709 شهرداری شاهین شهر

واگذاری ۳ واحد تجاری و ۱۶ واحد خدماتی سه شرقی فردوسی (پارکینگ طبقاتی)

parkingدریافت

پروژه احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی برای برقراری ارتباط شبکه فیبر نوری (نوبت اول) 358 232 شهرداری شاهین شهر

پروژه احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی برای برقراری ارتباط شبکه فیبر نوری (نوبت اول)

fiberدریافت

اجاره بیلبورد دو نمایه ی گردان بلوار علامه مجلسی (نوبت اول) 1600 800 شهرداری شاهین شهر

اجاره بیلبورد دو نمایه ی گردان بلوار علامه مجلسی (نوبت اول)

اجاره بیلبورد دو نمایه ی گردان بلوار علامه مجلسی (نوبت اول)Download