عملیات اجرایی روکش آسفالت معابر سطح شهر(نوبت سوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

عملیات اجرایی روکش آسفالت معابر سطح شهر(نوبت سوم)

روکش-اسفالتدریافت

عملیات نگهداری فضای سبز ناحیه جنوب(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

عملیات نگهداری فضای سبز ناحیه جنوب(نوبت دوم)

پارکهادریافت

خرید سموم مورد نیاز (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

خرید سموم مورد نیاز (نوبت اول)

سمدریافت

بازسازی 8 دستگاه اتوبوس شهری(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

بازسازی 8 دستگاه اتوبوس شهری(نوبت دوم)

بازسازیدریافت

فروش ضایعات،اموال و وسایل اسقاطی و فرسوده (نوبت دوم] 150 150 شهرداری شاهین شهر

فروش ضایعات،اموال و وسایل اسقاطی و فرسوده (نوبت دوم]

ضایعاتدریافت

روغن سوخته اتوبوسهای شهری(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

روغن سوخته اتوبوسهای شهری(نوبت دوم)

روغن-1دریافت

واگذاری محل بازار میوه و تره بار واقع در خیابان طالقانی(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

واگذاری محل بازار میوه و تره بار واقع در خیابان طالقانی(نوبت دوم)

بازار-میوهدریافت

واگذاری تعداد 10 قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی (نوبت چهارم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

واگذاری تعداد 10 قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی (نوبت چهارم)

ده-زمیندریافت

رهن و اجاره تعدای واحد تجاری،اداری مجتمع تجاری نور(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

رهن و اجاره تعدای واحد تجاری،اداری مجتمع تجاری نور(نوبت اول)

نوردریافت

بازسازی 8 دستگاه اتوبوس شهری(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

بازسازی 8 دستگاه اتوبوس شهری(نوبت اول)

img-11دریافت

نظافت،رفت و روب و جمع آوری پسماند عادی شهرداری شاهین شهر(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

نظافت،رفت و روب و جمع آوری پسماند عادی شهرداری شاهین شهر(نوبت اول)

pasmand1دریافت

واگذاری 3 واحد تجاری و 7 واحد خدماتی پارکینگ طبقاتی فردوسی(نوبت سوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

واگذاری 3 واحد تجاری و 7 واحد خدماتی پارکینگ طبقاتی فردوسی(نوبت سوم)

parkingدریافت