آگهی مزایده نوبت اول کانکس دوچرخه سواری جاده سلامت 150 150 شهرداری شاهین شهر

آگهی مزایده نوبت اول کانکس دوچرخه سواری جاده سلامت

آگهی-مزایده-نوبت-اول-کانکس-دوچرخه-سواری-جاده-سلامتدریافت

مزایده گلفروشی بهشت معصومه 150 150 شهرداری شاهین شهر

مزایده گلفروشی بهشت معصومه

گلفروشیدریافت

آگهی مزایده فروش اقلام اسقاطی 150 150 شهرداری شاهین شهر

آگهی مزایده فروش اقلام اسقاطی

آگهی-مزایده-اقلام-اسقاطیدریافت

آگهی مزایده نوبت اول 2 واحد آموزشی فرهنگسرای اشراق 150 150 شهرداری شاهین شهر

آگهی مزایده نوبت اول 2 واحد آموزشی فرهنگسرای اشراق

آگهی-مزایده-نوبت-اول-2-واحد-آموزشی-اشراقدریافت

آگهی مزایده واحد شماره 4 طبقه همکف نگارستان (نوبت سوم) 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی مزایده واحد شماره 4 طبقه همکف نگارستان (نوبت سوم)

آگهی-مزایده-نوبت-سوم-واحد-4-طبقه-همکف-تجاری-نگارستاندریافت

آگهی مزایده اجاره 9 واحد خدماتی پارکینگ طبقاتی فردوسی (نوبت اول) 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی مزایده اجاره 9 واحد خدماتی پارکینگ طبقاتی فردوسی (نوبت اول)

آگهی-مزایده-نوبت-اول-نه-واحد-خدماتی-پارکینگ-طبقاتی-فردوسیدریافت

آگهی مزایده فروش 4 پلاک مسکونی نیایش بلوار طالقانی نوبت سوم 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی مزایده فروش 4 پلاک مسکونی نیایش بلوار طالقانی نوبت سوم

آگهی-مزایده-4-پلاک-نیایش-طالقانی-پردیس-نوبت-سومدریافت

آگهی مزایده فروش 10 پلاک مسکونی سطح شهر (نوبت دوم) 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی مزایده فروش 10 پلاک مسکونی سطح شهر (نوبت دوم)

آگهی-مزایده-10-پلاک-سطح-شهر-نوبت-دومدریافت

آگهی مزایده نوبت اول سه واحد پارکینگ طبقاتی 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی مزایده نوبت اول سه واحد پارکینگ طبقاتی

آگهی-مزایده-نوبت-اول-سه-واحد-پارکینگ-طبقاتیدریافت

آگهي مناقصه عمومی خرید دوریین نوبت اول 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهي مناقصه عمومی خرید دوریین نوبت اول

آگهي-مناقصه-عمومی-خرید-دوریین-نوبت-اولدریافت

آگهی مزایده فروش 11 قطعه پلاک مسکونی سطح شهر 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی مزایده فروش 11 قطعه پلاک مسکونی سطح شهر

آگهی-مزایده-11-پلاک-سطح-شهردریافت

آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات قطعات الکترولیز 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات قطعات الکترولیز

آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-تجهیزات-قطعات-الکترولیزدریافت