سعید ابریشمی راد (شهردار شاهین شهر)

نام و نام­ خانوادگی: سعید ابریشمی راد

سال تولد: 1349

تلفن تماس دفتر شهردار: 031-45221470

دورنگار :

سابقه: 22 سال

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی مهندسی عمران
  • کارشناسی حقوق
  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی
  • دکتری مدیریت دولتی

مسئولیت­ ها:

  • شهردار کاشان
  • شهردار منطقه 10 تهران
  • شهردار منطقه 4 تهران
  • شهردار منطقه 22 تهران
  • مدیر عامل عمران و بهسازی شهر کاشان
  • معاونت فنی و عمرانی شهرداری شاهین شهر

سوابق تدریس:

آسیبهای اجتماعی دانشگاه علمی و کاربردی تهران

مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه علمی و کاربردی تهران

مسائل جمعیت شناسی ایران دانشگاه علمی و کاربردی تهران