ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

آخرین اطلاعیه ها

مجتمع چند منظوره خیابان شهید بهشتی

مجتمع چند منظوره ی خیابان شهید بهشتی با مساحت عرصه 7000 متر مربع و مساحت زیر بنای 31169 متر مربع یکی از پروژه های در دست اقدام شهرداری شاهین شهر است