ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

آخرین اطلاعیه ها

نام طرح: رستوران مجموعه گردشگری غرب

نوع طرح : مشارکت مدنی یا  B.O.L.T

کاربری : تجاری

مساحت عرصه: 712 متر مربع

موقعیت: اتوبان آزادگان، ورودی غربی، جنب میدان ولیعصر عج ا..، مجموعه گردشگری غرب شاهین شهر

توضیحات: این رستوران در زمینی مشرف به شهر جانمایی شده است و به همین دلیل از دو سوی محور آزادگان نمایان است. جانمایی این فضا در حد شمالی تپه ورودی شهر، نه تنها باعث غنای بصری این محدوده خواهد شد، بلکه موجب هویت بخشی به کلیت شهر نیز میشود. این محدوده به دلیل آنکه تصویر ذهنی مثبتی از آن در اذهان شهروندان نقش بسته است؛ در آینده ی نزدیک از جمله فضاهای پر رونق شهر میگردد.