ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

آخرین اطلاعیه ها

نام طرح: مجتمع تجاری شمال خیابان فردوسی

نوع طرح : مشارکت مدنی

کاربری : تجاری-خدماتی 

مساحت عرصه: 8695متر مربع وزیر بنای 48325 متر مربع

موقعیت: جنب خیابان فردوسی

توضیحات: خیابان فردوسی شاه راه حیات اجتماعی شاهین شهر ، در تمام مدت شبانه روز، شاهد حضور جمعیت کثیری از ساکنین است که همواره این خیابان را نه صرفا جهت خرید و رفع نیازهای زندگی، بلکه برای گذران اوقات فراغت خود برمی‏گزیند. قطعات تجاری مجاور این خیابان به دلیل حضور همیشگی و فرآوان مردم از پتانسیل بالایی برای سرمایه گذاری برخوردار است که می‏تواند این مرکز تجاری را به یکی از پروژه های موفق آتی تبدیل نماید.