ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

آخرین اطلاعیه ها

نام طرح: پارکینگ طبقاتی عطار

نوع طرح : مشارکت مدنی

کاربری : تجاری پارکینگ

مساحت عرصه: 1800 متر مربع وزیر بنای 10800 متر مربع

موقعیت: تقاطع بلوار شهید شریفی و خیابان عطار

توضیحات: به دلیل مجاورت کاربری های تجاری و تراکم جمعیت در خیابان عطار به عنوان یکی از سر زنده ترین محورهای شهری، عملکرد پارکینگ در نقطه حساس و پرترافیک در مجاورت این خیابان انتخاب شده است. در طرح پیشنهادی پارکینگ ظرفیت حدود 400 خودرو پیش‏بینی شده است. این پروژه را می‏توان به عنوان یکی از پر بازده ترین پروژه های سرمایه گذاری در محدوده خیابان عطار قلمداد نمود.