ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

آخرین اطلاعیه ها

پردیس سینمایی

مساحت عرصه: 9000 متر مربع وزیر بنای 18000متر مربع

موقعیت: بلوار شهید منتظری – ابتدای بلوار هسا – مجموعه بزرگ چند منظوره شهر

توضیحات: کمبود فضاهای هنری در محدوده شهر و شهرستان و تبع آن تعداد زیاد هنرمندان و دوستداران هنر در این شهرستان ، مدیریت شهر را بر آن داشت که در مجموعه برزگ تفریحی و تجاری مکانی به این کاربری اختصاص داده شود که پتانسل های لازم  را جهت فعالیت های فرهنگی ،هنری،تفریحی را دارا باشد.