ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

آخرین اطلاعیه ها

بازدید از روند اجرایی میدان امام حسین (ع) (میدان سمبلیک)

96.10.10

روز یکشنبه در مورخ 96.10.10 بازدید از روند اجرایی پروژه ی فاز اول میدان امام حسین (ع) (میدان

سمبلیک) با حضور معاونت محترم پشتیبانی و توسعه، معاونت محترم شهرسازی، معاونت محترم فنی و عمرانی، شهردار محترم ناحیه 1، مدیریت محترم املاک، مدیریت محترم واحد سرمایه گذاری و کارشناسان محترم شهرداری انجام شد. در این بازدید مسئولین، ضمن بررسی روند اجرای طرح به لزوم تسریع در روند اجرایی تاکید کردند.