ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

آخرین اطلاعیه ها

جلسه هیات عالی سرمایه گذاری

96/10/2

شنبه دوم دی ماه سال جاری جلسه هیات عالی سرمایه گذاری با ریاست جناب آقای مهندس بهمنی شهردار محترم شاهین شهر و با حضور اعضای محترم هیات عالی و جناب آقای فرهادی

رئیس محترم شورای اسلامی شهرستان و جناب آقای دکتر جهانگیری نایب رئیس محترم شورای اسلامی شهر و آقایان مهندس فتحی، قهرمانی، دکتر ابراهیمی، سرکار خانم جهانگیری اعضای محترم شورای اسلامی شهر، در محل سالن جلسات شهرداری با موضوع بررسی موارد ارسالی از کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری و معرفی اعضای جدید کمیسیون کارشناسی برگزار گردید.