ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

آخرین اطلاعیه ها

جلسه کارشناسی مترو اصفهان-شاهین شهر

تاریخ 96.9.30

پنج شنبه 30 آذر ماه 96 جلسه کارشناسی مترو در محل سالن جلسات شهرداری شاهین شهر تشکیل شد

در این جلسه آقای عیسی بهمنی شهردار شاهین شهر به همراه معاون شهرسازی، ریاست واحد حراست، مدیریت واحد طرح، برنامه و سرمایه گذاری، مدیر عامل سازمان پارک ها و مشاورین پروژه حضور داشتند. جلسه با بحث پیرامون بررسی طرح، موانع و مشکلات پیش روی پروژه پیگیری شد