ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

آخرین اطلاعیه ها

برگزاری جلسه ی کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری

تاریخ 96.9.25

 کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری در روز شنبه مورخ 96.9.25 با حضور اعضا کمیسیون و با

موضوع مذاکره با سرمایه گذاران مجتمع چند منظوره طالقانی، مجتمع چند منظوره و پارکینگ طبقاتی شهید بهشتی، بازار میوه و تره بار  طالقانی و بازار روز میلاد برگزار گردید. این جلسه با هدف پایش محیط سرمایه گذاران، شناسایی مشکلات و موانع جهت تسهیل و هدایت ایشان در مسیر توسعه اقتصادی شهر و همچنین بررسی مشکلات و پیشنهادهای ایشان در دفتر سرمایه گذاری شهرداری شاهین شهر پیگیری شد