ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

27 - عملیات اجرایی علف زنی و چمن زنی با اولویت ناحیه شمال سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری برابر مندرجات آگهی پیوست 05.08

برای دریافت فایل مناقصه کلیک فرمایید . 

خدمات الکترونیک

آخرین اطلاعیه ها

میزان رضایت از خدمات شهرداری

میزان رضایت از خدمات شهرداری

676520876 [{"id":"1","title":"\u0639\u0627\u0644\u06cc","votes":"331","type":"x","order":"1","pct":44.85,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u062e\u0648\u0628","votes":"76","type":"x","order":"2","pct":10.3,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637","votes":"331","type":"x","order":"3","pct":44.85,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /component/communitypolls/poll.html?id=1&task=poll.vote&Itemid=141 MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...