....انا لله و انا الیه راجعون.... غرب کشور در مصیبت زلزله 7/3 ریشتر....به همه ملت ایران تسلیت

سال 1396 سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گرامی باد.

امضاء تفاهم نامه بهره برداری امتداد مترو اصفهان - شاهین شهر در تاریخ 96/05/16

انجام مطالعات طراحی پروژه خانه معلولین و جانبازان شاهین شهر

پروژه مشارکتی سیتی سنتر نور واقع در میدان خلیج فارس، با زیربنای حدود24000 مترمربع، سرمایه گذاری به روش مشارکت مدنی-آقای جلیل مالکی

پروژه عظیم مشارکتی میدان امام حسین(ع)، بازیربنای حدود126000مترمربع، سرمایه گذاری به روش مشارکت مدنی- شرکت عمران و مسکن اصفهان

ساختمان نگارستان شهرداری، واقع در میدان فاطمیه شاهین شهر

پایانه مسافربری برون شهری شهرداری شاهین شهر

پروژه بازارچه گلدیس واقع در محله گلدیس جنب ورزشگاه، با زیربنای حدود1100 مترمربع- سازمان فرهنگی، ورزشی

پروژه سرمایه گذاری کمپینگ غرب، بامساحت حدود14 هکتار، با کاربری تجاری- خدماتی- رفاهی- تفریحی

ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

اعلان ها

آگهی تجدید فراخوان احداث مجتمع تجاری فاز دوم میدان امام حسین(ع) به روش سرمایه گذاری

آگهی تجدید فراخوان عمومی : انتخاب سرمایه گذار نوبت دوم
شهرداری شاهین شهر با استناد مجوزشماره20437/95/د مورخه95/03/16کمیسیون هیات عالی سرمایه گذاری در نظر دارداحداث مجتمع تجاری

فاز دوم میدان امام حسین(ع)را از طریق سرمایه گذاری و ساخت به روش مشارکت مدنی اقدام نماید.
لذا متقاضیان می توانند اسناد و مدارک پروژه را از مدیریت طرح، برنامه و سرمایه گذاری شهرداری شاهین شهر واقع درمیدان فاطمیه(س) ساختمان نگارستان شهرداری طبقه دوم به شماره تماس45233567-031 دریافت نمایند.
 - شهرداری در رد یا قبول پیشنهادهای رسیده مختار است.
- پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95/05/10 به دبیرخانه محرمانه شهرداری شاهین شهرتسلیم نمایند.
- به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد. مشاهده فایل

لوگو سرمایه گذاری

نمودار پیشرفت پروژه ها

بازارمیوه طالقانی (100درصد)
فازاول میدان امام حسین (13درصد)
مجتمع بزرگ طالقانی (7درصد)
بازاربزرگ فدک (100درصد)
تابلوتبلیغاتی سه وجهی (100درصد)
استندهای پایه بتنی(100درصد)
سیتی سنترنور(85درصد)
بازاربزرگ میلاد(100درصد)
گلفروشی بهشت معصومه (100درصد)

آخرین اطلاعیه ها

میزان رضایت از خدمات شهرداری

میزان رضایت از خدمات شهرداری

1548218597 [{"id":"1","title":"\u0639\u0627\u0644\u06cc","votes":"369","type":"x","order":"1","pct":42.71,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u062e\u0648\u0628","votes":"95","type":"x","order":"2","pct":11,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637","votes":"400","type":"x","order":"3","pct":46.3,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /component/communitypolls/poll.html?id=1&task=poll.vote&Itemid=141 MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...